ηγητορία


ηγητορία
ἡγητορία, ἡ (Α) [ηγήτωρ]
ηγητηρία*.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Plynteria — This article is about the ancient Greek festival. For the genus of noctuidae, see list of noctuid genera:P. Plynteria (Gr. polytonic|πλυντήρια) was a festival of ancient Greece celebrated at Athens every year, on the 22nd of Thargelion, in honor… …   Wikipedia

  • ηγητηρία — ἡγητηρία, ἡ (Α, κατά τον Ησύχ. και Φώτ. ἡγητορία, κατά τον Ευστ. ἡγήτρια) (ηγητήρ) 1. δέσμη, αρμαθιά από ξερά σύκα την οποία έφεραν με πομπή κατά την εορτή τών Αττικών Πλυντηρίων σε ανάμνηση τής ευρέσεως αυτής τής τροφής που τή θεωρούσαν ως το… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.